Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2013 m. birželio 27–28 d.) (diskusijos)
 6.Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Europos ombudsmeno rinkimai
  
7.2.ES pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ***I (balsavimas)
 8.Komitetų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.EB sutarties 93 straipsnio taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.ES išorės politika aviacijos srityje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Valstybių narių eksporto kredito agentūros (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Europos fondo statutas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Uosto valstybės kontrolė ***I (balsavimas)
  
9.8.Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I (balsavimas)
  
9.9.Komercinių transporto priemonių patikrinimas kelyje ***I (balsavimas)
  
9.10.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I (balsavimas)
  
9.11.Prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje ***I (balsavimas)
  
9.12.Kai kurios horizontalios valstybės pagalbos rūšys ir keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos * (balsavimas)
  
9.13.Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas (balsavimas)
  
9.14.Kooperatyvų indėlis įveikiant krizę (balsavimas)
  
9.15.Bioekonomika Europai (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (diskusijos)
 14.Padėtis Bulgarijoje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 16.Neseniai Europoje įvykę potvyniai (diskusijos)
 17.Komitetų sudėtis
 18.Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas * (diskusijos)
 19.Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais ***I (diskusijos)
 20.ES bankų sektoriaus struktūros reforma (diskusijos)
 21.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai ***II (diskusijos)
 22.ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu - Integruota vidaus kontrolės sistema (diskusijos)
 23.Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ***I (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Europos ombudsmeno rinkimai
Protokolas (229 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (789 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (218 kb) Dalyvių sąrašas (51 kb) Balsavimo rezultatai (320 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (405 kb)    
 
Protokolas (294 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (480 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1082 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika