Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 2. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 5.Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
 6.Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas ombuda ievēlēšana
  7.2.Civildienesta noteikumi un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība ***I (balsošana)
 8.Komiteju sastāvs
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.2.EK līguma 93. panta piemērošana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.3.ES ārējā aviācijas politika (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.4.Dalībvalstu eksporta kredīta aģentūras (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.5.Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.6.Eiropas nodibinājuma statūti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.7.Ostas valsts kontrole ***I (balsošana)
  9.8.Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I (balsošana)
  9.9.Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I (balsošana)
  9.10.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I (balsošana)
  9.11.Prioritārās vielas ūdens resursu politikas jomā ***I (balsošana)
  9.12.Dažu kategoriju valsts horizontālais atbalsts un sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus * (balsošana)
  9.13.Jūras nozaru izaugsme — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē (balsošana)
  9.14.Kooperatīvu ieguldījums krīzes pārvarēšanā (balsošana)
  9.15.Eiropas bioekonomika (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (debates)
 14.Stāvoklis Bulgārijā (debates)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 16.Nesenie plūdi Eiropā (debates)
 17.Komiteju sastāvs
 18.Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā * (debates)
 19.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ***I (debates)
 20.ES banku sektora struktūras pārveidošana (debates)
 21.Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas ***II (debates)
 22.2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu - Integrēta iekšējās kontroles sistēma (debates)
 23.Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Eiropas ombuda ievēlēšana
Protokols (233 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)    Balsojumi pēc saraksta (789 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (186 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) Balsojumu rezultāti (278 kb) Balsojumi pēc saraksta (370 kb)    
 
Protokols (293 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsojumu rezultāti (478 kb) Balsojumi pēc saraksta (925 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika