Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 2 ta' Lulju 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) (dibattitu)
 6.Analiżi tal-Presidenza Irlandiża, inkluż il-ftehim tal-QFP (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.L-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew
  7.2.Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-UE ***I (votazzjoni)
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.L-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.L-aġenziji ta' kreditu għall-esportazzjoni tal-Istati Membri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Marine Le Pen (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.L-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.7.Il-kontroll mill-Istat tal-port ***I (votazzjoni)
  9.8.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I (votazzjoni)
  9.9.Spezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni ***I (votazzjoni)
  9.10.It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (votazzjoni)
  9.11.Sustanzi ta' prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma ***I (votazzjoni)
  9.12.Ċertu kategoriji ta' Għajnuna Statali orizzontali, u servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq * (votazzjoni)
  9.13.Tkabbir Blu - It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (votazzjoni)
  9.14.Il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (votazzjoni)
  9.15.Bijoekonomija għall-Ewropa (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija (dibattitu)
 15.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.L-għargħar reċenti fl-Ewropa (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati
 18.L-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji * (dibattitu)
 19.Liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli ***I (dibattitu)
 20.Riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE (dibattitu)
 21.Investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***II (dibattitu)
 22.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi - Il-qafas ta' kontroll intern integrat (dibattitu)
 23.Theddid serju transkonfinali għas-saħħa ***I (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Elezzjoni tal-Ombudsman
Minuti (236 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (789 kb) L-Anness 1 (7 kb) 
 
Minuti (222 kb) Lista tal-Membri preżenti (51 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (284 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (405 kb)    
 
Minuti (308 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (493 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (856 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza