Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 2 iulie 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) (dezbatere)
 6.Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Alegerea Ombudsmanului
  7.2.Statutul funcționarilor şi regimul aplicabil celorlalți agenți ai UE ***I (vot)
 8.Componenţa comisiilor
 9.Votare (continuare)
  9.1.Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Aplicarea articolului 93 din Tratatul CE * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Politica externă a UE în domeniul aviației (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Agenţiile de credit la export din statele membre (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Marine Le Pen (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Statutul unei fundații europene (FE) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.7.Controlul statului portului ***I (vot)
  9.8.Documentele de înmatriculare pentru vehicule ***I (vot)
  9.9.Controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune ***I (vot)
  9.10.Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor ***I (vot)
  9.11.Substanţele prioritare din domeniul politicii apei ***I (vot)
  9.12.Anumite categorii de ajutoare de stat orizontale şi serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători * (vot)
  9.13.Creșterea albastră - consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport marin, maritim și de turism ale UE (vot)
  9.14.Contribuţia cooperativelor la depăşirea crizei (vot)
  9.15.O bioeconomie pentru Europa (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Situaţia drepturilor fundamentale: standardele şi practicile din Ungaria (dezbatere)
 14.Situaţia din Bulgaria (dezbatere)
 15.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 16.Inundaţiile recente din Europa (dezbatere)
 17.Componenţa comisiilor
 18.Aplicarea cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare * (dezbatere)
 19.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ***I (dezbatere)
 20.Reforma structurală a sectorului bancar al UE (dezbatere)
 21.Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***II (dezbatere)
 22.Protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei - Cadrul de control intern integrat (dezbatere)
 23.Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate ***I (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului
Proces-verbal (241 kb) Lista de prezenţă (64 kb)    Voturi prin apel nominal (789 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (227 kb) Lista de prezenţă (51 kb) Rezultatele voturilor (271 kb) Voturi prin apel nominal (427 kb)    
 
Proces-verbal (297 kb) Lista de prezenţă (65 kb) Rezultatele voturilor (472 kb) Voturi prin apel nominal (921 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate