Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 2. julij 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 5.Zaključki zasedanja Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) (razprava)
 6.Pregled irskega predsedstva, vključno z dogovorom o večletnem finančnem okviru (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Izvolitev varuha človekovih pravic
  
7.2.Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev EU ***I (glasovanje)
 8.Sestava odborov
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko škodo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Uporaba člena 93 Pogodbe ES * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Zunanja letalska politika (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Agencije za izvozne kredite v državah članicah (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Marine Le Pen (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Statut evropske fundacije (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Pomorska inšpekcija države pristanišča ***I (glasovanje)
  
9.8.Dokumenti za registracijo vozil ***I (glasovanje)
  
9.9.Pregled tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil ***I (glasovanje)
  
9.10.Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov ***I (glasovanje)
  
9.11.Prednostne snovi na področju vodne politike ***I (glasovanje)
  
9.12.Določene vrste horizontalne državne pomoči in javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza * (glasovanje)
  
9.13.Modra rast – krepitev trajnostnega razvoja v morskem sektorju, sektorju pomorskega prometa in turističnem sektorju (glasovanje)
  
9.14.Prispevek zadrug k izhodu iz krize (glasovanje)
  
9.15.Biogospodarstvo za Evropo (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (razprava)
 14.Razmere v Bolgariji (razprava)
 15.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 16.Nedavne poplave v Evropi (razprava)
 17.Sestava odborov
 18.Izvajanje okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije * (razprava)
 19.Zakoni in drugi predpisi o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ***I (razprava)
 20.Reforma strukture bančnega sektorja EU (razprava)
 21.Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***II (razprava)
 22.Zaščita finančnih interesov EU – boj proti goljufijam - Integriran okvir notranje kontrole (razprava)
 23.Resne čezmejne nevarnosti za zdravje ***I (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Izvolitev varuha človekovih pravic
Zapisnik (230 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (789 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (211 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (202 kb) Izid poimenskega glasovanja (347 kb)    
 
Zapisnik (271 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (470 kb) Izid poimenskega glasovanja (995 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov