Indeks 
Zapisnik
PDF 289kWORD 214k
Utorak, 2. srpnja 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Prijenos odobrenih sredstava
 4.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 5.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća (27. i 28. lipnja 2013.) (rasprava)
 6.Ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (rasprava)
 7.Glasovanje
  7.1.Izbor Europskog ombudsmana
  7.2.Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika EU-a ***I (glasovanje)
 8.Sastav odbora
 9.Glasovanje (nastavak)
  9.1.Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Primjena članka 93. Ugovora o EZ-u * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Vanjska zrakoplovna politika (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Agencije država članica za kreditiranje izvoza (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Marine Le Pen (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Statut Europske zaklade (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  9.7.Nadzor države luke ***I (glasovanje)
  9.8.Dokumenti za registraciju vozila ***I (glasovanje)
  9.9.Inspekcijski nadzor o utvrđivanju tehničke ispravnosti gospodarskih vozila ***I (glasovanje)
  9.10.Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica ***I (glasovanje)
  9.11.Prioritetne tvari u području vodne politike ***I (glasovanje)
  9.12.Određene kategorije horizontalnih usluga državne potpore i javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika * (glasovanje)
  9.13.Plavi rast - jačanje sektora pomorstva, pomorskog prijevoza i turizma (glasovanje)
  9.14.Doprinos zadruga za rješavanje krize (glasovanje)
  9.15.Biogospodarstvo za Europu (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Stanje temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (rasprava)
 14.Stanje u Bugarskoj (rasprava)
 15.Ispravak (članak 216. Poslovnika)
 16.Nedavne poplave u Europi (rasprava)
 17.Sastav odbora
 18.Provedba pojačane suradnje na području poreza na financijske transakcije * (rasprava)
 19.Zakoni i drugi propisi koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I (rasprava)
 20.Restrukturiranje bankarskog sektora EU-a (rasprava)
 21.Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ***II (rasprava)
 22.Zaštita financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara - Integrirani okvir unutarnje kontrole (rasprava)
 23.Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Izbor Europskog ombudsmana


PREDSJEDA Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:35 h.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Draft amending budget No 1 to the general budget for 2013: Council position of 26 June 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) odbora, izvješća

- Izvješće o Stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se uzeli u obzir rashodi koji proizlaze iz pristupanja Hrvatske Europskoj uniji (COM(2013)0157 - C7-0074/2013 - 2013/2055(ACI)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 120. Poslovnika)

- Silvia-Adriana Ţicău. Prijedlog rezolucije o izgradnji socijalnih stanova u Europskoj uniji (B7-0312/2013)

upućeno

nadležni :

EMPL

- Edit Herczog i Silvia-Adriana Ţicău. Prijedlog rezolucije o ženama u sektoru ICT-a (B7-0313/2013)

upućeno

nadležni :

FEMM

mišljenje :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o provedbi demografske strategije na razini Zajednice za promicanje plodnosti i protiv smanjenja broja stanovnika (B7-0330/2013)

upućeno

nadležni :

EMPL

mišljenje :

FEMM

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o prijevarama i krivotvorinama prehrane u sektoru maslinarstva (B7-0333/2013)

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

ENVI, IMCO

4) Odbora za mirenje

- Zajednički nacrt Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju daljnje makrofinancijske pomoći Gruziji, koji je prihvatio Odbor za mirenje(00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o:

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution (COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union - (CES 1566-2013) (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) Revizorskog suda:

- Rapport Spécial N° 1/2013: "L'aide de l'UE à l'industrie agroalimentaire a-t-elle permis de manière efficace et efficiente d'accroître la valeur ajoutée des produits agricoles ?" (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

- Rapport Spécial N° 2/2013: "La Commission a-t-elle assurée une mise en oeuvre efficiente du septième programme-cadre de recherche ?" (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

- Rapport Spécial N° 4/2013: "EU Cooperation with Egypt in the Field of Governance" (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

- Rapport Spécial N° 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers ?" (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

7) Europskog nadzornika za zaštitu podataka

- Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur: 'Cyber Security Strategy of the European Union : an Open, Safe and Secure Cyberspace', and on the Commission proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

8) agencija i drugih tijela Unije
(Neki naslovi trenutačno nisu dostupni na svim jezicima.)

Agencija Europske unije za temeljna prava
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Europska agencija za okoliš
EEA Annual Report 2012

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
Annual Report 2012 of the EIOPA

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti
ECDC Annual Report of the Director 2012

Tijelo europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76


-
2012 Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
EASA 2012 Annual General Report

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala
ESMA's 2012 Annual Report

Europska agencija za pomorsku sigurnost
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

Odbor regija

Odbor regija odlučio je da neće dati mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) n° 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili duljeg kašnjenja leta u polasku, te Uredbe (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika za zračni prijevoz putnika i njihove prtljage (COM(2013)0130 - 2013/0072(COD)).


3. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je Parlament o odobravanju prijenosa sredstava DEC 10/2013.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune razmotrio je prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 2/2013 Europskog ombudsmana i odlučio je da nema prigovora.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Europski gospodarski i socijalni odbor obavijestio je proračunsko tijelo o prijenosu odobrenih sredstava INF 2/2013.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Sud je obavijestio proračunsko tijelo o prijenosu odobrenih sredstava 2/2013, 3/2013 i 4/2013.

°
° ° °

Ostale proračunske informacije

U skladu s člankom 64. Uredbe o osnivanju Europskog nadzornog tijela i članka 83. Financijske uredbe, Tijelo je dostavilo svoj završni račun za 2012. godinu.

U skladu s člankom 13. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda, Tijelo je dostavilo svoj račun za financijsku godinu 2012.

U skladu s člankom 40. stavkom 2. Financijske uredbe o Frontexu, Frontex je poslao svoje godišnje izvješće o radu za 2012.

U skladu s člankom 96. stavkom 5. Financijske uredbe o Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost, Agencija je podnijela svoje izvješće o mjerama usvojenim nakon napomena i primjedbi Europskog parlamenta iznesenih u postupku davanja razrješnice toj agenciji za 2011. godinu.

U skladu s člankom 83. Financijske uredbe o Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost, Agencija je dostavila svoj završni račun za financijsku godinu 2012.

U skladu s člankom 72. stavkom 5. Financijske uredbe o Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost, Agencija je dostavila svoje godišnje izvješće o postupcima unutarnje revizije za 2012.

U skladu s člankom 83. stavkom 3. Financijske uredbe o Agenciji Europske unije za temeljna prava, Agencija je dostavila svoj završni račun za 2012. godinu.

U skladu s člankom 40. stavkom 2. Financijske uredbe o Europskoj agenciji za okoliš, Agencija je dostavila svoje godišnje izvješće o radu za 2012. godinu.

U skladu s člankom 12.a i člankom 40. stavkom 1. uredbe o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop), Cedefop je dostavio svoje godišnje izvješće o radu za 2012. godinu.

U skladu s člankom 40. Financijske uredbe o Prevoditeljskom centru za tijela Europske unije, Centar je dostavio svoje godišnje izvješće o radu za 2012. godinu.

U skladu s člankom 72. stavkom 5. Financijske uredbe o Prevoditeljskom centru za tijela Europske unije, Centar je dostavio izvješće o revizijama koje je provela Služba Komisije za unutarnju reviziju.

U skladu s člankom 40. Financijske uredbe o Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu, Agencija je dostavila svoje godišnje izvješće za 2012. godinu.

U skladu s člankom 83. Financijske uredbe o Eurojustu, Eurojust je dostavio svoje izvješće o upravljanju proračunskim i financijskim sredstvima za financijsku godinu 2012.

U skladu s člankom 148. Financijske uredbe, Europski institut za ravnopravnost spolova dostavio je svoje godišnje izvješće o računima za financijsku godinu 2012.

U skladu s člankom 40. stavkom 2. Financijske uredbe o FCH JU-u, ovaj je dostavio svoje godišnje izvješće o radu za financijsku godinu 2012.

U skladu s člankom 148. stavkom 2. Financijske uredbe, Revizorski sud dostavio je svoj godišnji račun za financijsku godinu 2012.


4. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sukladno članku 122. Poslovnika, zastupnici i sljedeći klubovi zastupnika predstavili su zahtjeve za održavanje takve rasprave za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Stanje u Džibutiju

- Charles Tannock u ime kluba ECR o Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE o Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė i Petri Sarvamaa u ime kluba PPE o stanju u Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells i Nathalie Griesbeck u ime kluba ALDE o stanju u Republici Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing i Jacky Hénin u ime kluba GUE/NGL o Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou u ime kluba S&D o stanju u Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Stanje u Nigeriji

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert i Raül Romeva i Rueda u ime kluba Verts/ALE o Nigeriji (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock u ime kluba ECR o stanju u Nigeriji (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa i Jarosław Leszek Wałęsa u ime kluba PPE o stanju u Nigeriji (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann i Nathalie Griesbeck u ime kluba ALDE o stanju u Nigeriji (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o Nigeriji (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella i Pino Arlacchi u ime kluba S&D o stanju u Nigeriji (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Stanje civilnog društva u Egiptu

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou i Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE o stanju civilnog društva u Egiptu (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan i Sajjad Karim u ime kluba ECR o stanju civilnog društva u Egiptu (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė i Tokia Saïfi u ime kluba PPE o stanju civilnog društva u Egiptu (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann i Hannu Takkula u ime kluba ALDE o stanju civilnog društva u Egiptu (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o stanju civilnog društva u Egiptu (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt i Raimon Obiols u ime kluba S&D o stanju civilnog društva u Egiptu (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 149. Poslovnika.


5. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća (27. i 28. lipnja 2013.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: zaključci sa sastanka Europskog vijeća (27. i 28. lipnja 2013.) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (predsjednik Europskog vijeća) i José Manuel Barroso dali su izjave.

Govorili su: Joseph Daul u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Nigel Farage u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Joseph Daul, Philip Claeys, nezavisni zastupnik, i Gay Mitchell.

PREDSJEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz i Andrej Plenković.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, o postupku „uhvati pogled”, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda i Jan Kozłowski.

Govorili su: José Manuel Barroso i Herman Van Rompuy.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica, prekinuta u 10:45, nastavljena je u 10:50 h.)


6. Ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (2012/2799(RSP))

Enda Kenny (predsjednik Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Gay Mitchell u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Anne E. Jensen u ime kluba ALDE, Daniel Cohn-Bendit u ime kluba Verts/ALE, Richard Ashworth u ime kluba ECR, Paul Murphy u ime kluba GUE/NGL, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness i Eider Gardiazábal Rubial.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti i Franz Obermayr.

PREDSJEDA Gianni PITTELLA
potpredsjednik

Govorili su: Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Enda Kenny.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika bit će objavljeni naknadno.

PREDSJEDA Martin SCHULZ
predsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2. zapisnika od 3.7.2013.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, pojedinačno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Izbor Europskog ombudsmana

(Tajno glasovanje)

Predsjednik je objavio da su podnesene sljedeće kandidature:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Dvije su kandidature proglašene nedopuštenima).

Predsjednik je podsjetio na članak 204. stavak 5. Poslovnika i najavio da će se glasovati elektroničkim putem i tajno.

Utvrdio da su ispunjeni uvjeti za izbor jer je prisutno više od polovice zastupnika.

Prešlo se na glasovanje.

broj zastupnika koji su glasovali: 713

neispunjeni ili nevažeći glasački listići: 78

dani glasovi: 635

potrebna većina: 318

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku).

Dobiveni glasovi:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Predsjednik je utvrdio da ni jedan kandidat nije dobio većinu danih glasova i da je potreban drugi krug glasovanja. Drugi krug održat će se sutra, u srijedu, u 11:30 h.

Kandidati koji žele povući svoju kandidaturu to moraju učiniti pisanim putem i dopis, naslovljen na predsjednika, poslati zamjeniku glavnog tajnika u ured LOW R00101.

Rok za povlačenje kandidatura je večeras u 20:00 h.

Govorili su

Bogusław Sonik, prije početka glasovanja.


7.2. Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0287)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0287)

Govorili su

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije), nakon glasovanja.

PREDSJEDA Gianni PITTELLA
potpredsjednik


8. Sastav odbora

Na zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL, Parlament odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor za vanjske poslove: Nikola Vuljanić.


9. Glasovanje (nastavak)

9.1. Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju određenih država članica da u interesu Europske unije ratificiraju ili potpišu Protokol kojim se izmjenjuje Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. te da daju izjavu o provedbi odgovarajućih unutarnjih propisa zakonodavstva Unije [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Alajos Mészáros dao je izjavu na temelju članka 138. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0288)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.2. Primjena članka 93. Ugovora o EZ-u * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0289)


9.3. Vanjska zrakoplovna politika (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o vanjskoj zrakoplovnoj politici EU-a - budući izazovi [2012/2299(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0290)


9.4. Agencije država članica za kreditiranje izvoza (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prvom godišnjem izvješću Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima agencija država članica za kreditiranje izvoza [2012/2320(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0291)


9.5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Marine Le Pen (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen [2012/2325(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0292)

Govorili su

Bruno Gollnisch, prije glasovanja.


9.6. Statut Europske zaklade (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Privremeno izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o Statutu Europske zaklade [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0293)


9.7. Nadzor države luke ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke [2012/0062(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0294)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0294)


9.8. Dokumenti za registraciju vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson (predsjednik Odbora TRAN) predlaže odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio taj prijedlog. Time se smatra da je predmet ponovno vraćen nadležnom odboru.


9.9. Inspekcijski nadzor o utvrđivanju tehničke ispravnosti gospodarskih vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o o inspekcijskom nadzoru na cesti za utvrđivanje tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson (predsjednik Odbora TRAN) predlaže odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio taj prijedlog. Time se smatra da je predmet ponovno vraćen nadležnom odboru.


9.10. Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o povremenim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica kojim se stavlja izvan snage Direktiva 2009/40/EZ [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson (predsjednik Odbora TRAN) predlaže odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio taj prijedlog. Time se smatra da je predmet ponovno vraćen nadležnom odboru.


9.11. Prioritetne tvari u području vodne politike ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva 2000/60/EZ i 2008/105/EZ o prioritetnim tvarima u području vodne politike [2011/0429(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0298)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0298)


9.12. Određene kategorije horizontalnih usluga državne potpore i javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora i Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0299)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0299)


9.13. Plavi rast - jačanje sektora pomorstva, pomorskog prijevoza i turizma (glasovanje)

Izvješće o plavom rastu: Jačanje održivog razvoja u sektorima pomorstva, pomorskog prijevoza i turizma [2012/2297(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0300)


9.14. Doprinos zadruga za rješavanje krize (glasovanje)

Izvješće o doprinosu zadruga za rješavanje krize [2012/2321(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0301)


9.15. Biogospodarstvo za Europu (glasovanje)

Izvješće o inovacijama za održivi razvoj: biogospodarstvo za Europu [2012/2295(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0302)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková i Charles Tannock

Izvješće Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock i Daniel Hannan

Izvješće Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins i Hannu Takkula

Izvješće Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne i Hannu Takkula

Izvješće Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds i Hannu Takkula

Izvješće Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch i Seán Kelly

Izvješće Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan i Miroslav Mikolášik

Izvješće Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk i Seán Kelly

Izvješće Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik i Seán Kelly

Izvješće Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková i Miroslav Mikolášik


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:25, a nastavljena u 15:05 h.)

PREDSJEDA Martin SCHULZ
predsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Stanje temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (rasprava)

Izvješće o stanju temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 16. veljače 2012.) [2012/2130(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares predstavio je izvješće.

Govorili su: José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) i Viktor Orbán (predsjednik Vlade Republike Mađarske).

Govorili su: Manfred Weber u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio József Szájer, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Posselt, Lajos Bokros u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio András Gyürk, Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (predsjednik reagira na njegove riječi), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt daje osobnu izjavu kao reakciju na prethodnog govornika (predsjednik potvrđuje riječi Guyja Verhofstadta, a zatim opominje Józsefa Szájera zbog nekih njegovih riječi koje se smatraju neprimjerenima), József Szájer kako bi pojasnio svoju prethodnu intervenciju (predsjednik ga ponovno opominje), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zoltán Bagó, Kinga Gál, (predsjednik potvrđuje demokratski legitimitet izvješća) te opet Kinga Gál koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, o prethodnom govoru, i Jacek Protasiewicz, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cashman.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Viviane Reding (potpredsjednica Komisije) i Viktor Orbán.

Govorili su: Manfred Weber u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, Daniel Cohn-Bendit u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, i Rui Tavares.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8. zapisnika od 3. srpnja 2013.

PREDSJEDA Roberta ANGELILLI
potpredsjednica


14. Stanje u Bugarskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: stanje u Bugarskoj (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (predsjednik Vijeća) i Viviane Reding (potpredsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber u ime kluba PPE, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Evgeni Kirilov i Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitar Stoyanov, te Filiz Hakaeva Hyusmenova u ime kluba ALDE, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrey Kovatchev.

PREDSJEDA Isabelle DURANT
potpredsjednica

Govorili su: Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE, Paul Murphy u ime kluba GUE/NGL, Slavi Binev u ime kluba EFD, Dimitar Stoyanov, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler i Milan Zver.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrey Kovatchev, te Metin Kazak.

Govorili su: Viviane Reding i Vytautas Leškevičius.

Rasprava je zaključena.


15. Ispravak (članak 216. Poslovnika)

Ispravak P6_TA(2009)0360(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 9. zapisnika od 1.7.2013.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika (članak 216. stavak 4. Poslovnika) nisu zatražili da se o ispravku glasuje, smatra se da je on prihvaćen.


16. Nedavne poplave u Europi (rasprava)

Izjava Komisije: Nedavne poplave u Europi (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Richard Seeber u ime kluba PPE, Mojca Kleva Kekuš u ime kluba S&D, Michael Theurer u ime kluba ALDE, Elisabeth Schroedter u ime kluba Verts/ALE, Oldřich Vlasák u ime kluba ECR, Miloslav Ransdorf u ime kluba GUE/NGL, Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, Jacek Olgierd Kurski u ime kluba EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid i Zofija Mazej Kukovič.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová i Karin Kadenbach.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros i Paweł Robert Kowal u ime kluba ECR o poplavama u državama srednje Europe Austriji, Češkoj Republici, Njemačkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter i Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE o poplavama u državama srednje Europe (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon i Pavel Poc u ime kluba S&D o nedavnim poplavama u Europi (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks i Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL o poplavama u državama srednje Europe (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller i Marian-Jean Marinescu u ime kluba PPE o nedavnim poplavama u Europi (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch i Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE o poplavama u srednjoj Europi (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9. zapisnika od 3. srpnja 2013.


17. Sastav odbora

Predsjednik je od kluba zastupnika PPE primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor AFET: Davor Ivo Stier

Odbor BUDG: Andrej Plenković

Odbor ENVI: Dubravka Šuica

Odbor ECON: Ivana Maletić

Odbor AFCO: Zdravka Bušić

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena ni jedna primjedba.


18. Provedba pojačane suradnje na području poreza na financijske transakcije * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o provedbi pojačane suradnje na području poreza na financijske transakcije [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata predstavila je izvješće.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorili su: Anne E. Jensen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Othmar Karas u ime kluba PPE, Peter Simon u ime kluba S&D i Ramon Tremosa i Balcells u ime kluba ALDE.

PREDSJEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Philippe Lamberts u ime kluba Verts/ALE, Ivo Strejček u ime kluba ECR, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL, Godfrey Bloom u ime kluba EFD, Auke Zijlstra, nezavisni zastupnik, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz i Markus Ferber.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Anni Podimata.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5. zapisnika od 3. srpnja 2013.


19. Zakoni i drugi propisi koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) na području depozitne banke, politike primitaka i kazni [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold predstavio je izvješće.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Thomas Mann u ime kluba PPE, Arlene McCarthy u ime kluba S&D, Anne E. Jensen u ime kluba ALDE, Syed Kamall u ime kluba ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt i Theodor Dumitru Stolojan.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Sergio Gaetano Cofferati i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Michel Barnier i Sven Giegold.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.2. zapisnika od 3. srpnja 2013.


20. Restrukturiranje bankarskog sektora EU-a (rasprava)

Izvješće o restrukturiranju bankarskog sektora EU-a [2013/2021(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy predstavila je izvješće.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Corien Wortmann-Kool u ime kluba PPE, Antolín Sánchez Presedo u ime kluba S&D, Olle Schmidt u ime kluba ALDE, Philippe Lamberts u ime kluba Verts/ALE i Syed Kamall u ime kluba ECR.

PREDSJEDA Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL, Claudio Morganti u ime kluba EFD, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş i Herbert Dorfmann.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda i Seán Kelly.

Govorili su: Michel Barnier i Arlene McCarthy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10. zapisnika od 3. srpnja 2013.


21. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorili su: Tamás Deutsch u ime kluba PPE, Jens Geier u ime kluba S&D, Jan Mulder u ime kluba ALDE, Bart Staes u ime kluba Verts/ALE, Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR, Cornelis de Jong u ime kluba GUE/NGL, Lucas Hartong, nezavisni zastupnik, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bart Staes, Michael Theurer i Marta Andreasen.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ je dobio: Janusz Władysław Zemke.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Ingeborg Gräßle.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1. zapisnika od 3. srpnja 2013.


22. Zaštita financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara - Integrirani okvir unutarnje kontrole (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću iz 2011. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara [2012/2285(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Izvješće o integriranom okviru unutarnje kontrole [2012/2291(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan i Andrea Češková predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorili su: Monica Luisa Macovei u ime kluba PPE, Jens Geier u ime kluba S&D, Theodoros Skylakakis u ime kluba ALDE, Bart Staes u ime kluba Verts/ALE, Willy Meyer u ime kluba GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam u ime kluba EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch i Zigmantas Balčytis.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Erik Bánki i Angelika Werthmann.

Govorili su: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan i Andrea Češková.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11. zapisnika od 3. srpnja 2013. i točka 8.12. zapisnika od 3. srpnja 2013.


23. Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I (rasprava)

Izvješće o nacrtu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux predstavio je izvješće.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorili su: Christofer Fjellner u ime kluba PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu u ime kluba S&D, Mark Demesmaeker u ime kluba Verts/ALE, Jiří Maštálka u ime kluba GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête i Erik Bánki.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ je dobio: Petru Constantin Luhan.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Gilles Pargneaux.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.4. zapisnika od 3. srpnja 2013.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 514.511/OJME).


25. Zaključenje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zaključena je u 23:30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1. - Izbor Europskog ombudsmana

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti