Indiċi 
Minuti
PDF 308kWORD 222k
It-Tlieta, 2 ta' Lulju 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) (dibattitu)
 6.Analiżi tal-Presidenza Irlandiża, inkluż il-ftehim tal-QFP (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.L-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew
  7.2.Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-UE ***I (votazzjoni)
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.L-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.L-aġenziji ta' kreditu għall-esportazzjoni tal-Istati Membri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Marine Le Pen (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.L-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.7.Il-kontroll mill-Istat tal-port ***I (votazzjoni)
  9.8.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I (votazzjoni)
  9.9.Spezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni ***I (votazzjoni)
  9.10.It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (votazzjoni)
  9.11.Sustanzi ta' prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma ***I (votazzjoni)
  9.12.Ċertu kategoriji ta' Għajnuna Statali orizzontali, u servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq * (votazzjoni)
  9.13.Tkabbir Blu - It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (votazzjoni)
  9.14.Il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (votazzjoni)
  9.15.Bijoekonomija għall-Ewropa (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija (dibattitu)
 15.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.L-għargħar reċenti fl-Ewropa (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati
 18.L-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji * (dibattitu)
 19.Liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli ***I (dibattitu)
 20.Riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE (dibattitu)
 21.Investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***II (dibattitu)
 22.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi - Il-qafas ta' kontroll intern integrat (dibattitu)
 23.Theddid serju transkonfinali għas-saħħa ***I (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Elezzjoni tal-Ombudsman


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali għall-2013: Pożizzjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) mill-kumitati parlamentari, ir-rapporti:

-Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 1/2013 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0246/2013))

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja fis-sod fir-rigward tal-qafas finanzjarju pluriennali, biex iqisu l-ħtiġijiet ta’ nfiq li jirriżultaw mill-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Silvia-Adriana Ţicău. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bini ta’ alloġġi soċjali fl-Unjoni Ewropea (B7-0312/2013)

irreferut

responsabbli :

EMPL

- Edit Herczog u Silvia-Adriana Ţicău. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nisa u l-ICT (B7-0313/2013)

irreferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni fil-livell tal-Unjoni ta' strateġija demografika bl-għan li tiżdied ir-rata tat-twelid u li jitwaqqaf it-tnaqqis tal-popolazzjoni (B7-0330/2013)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar frodi u tbagħbis tal-oġġetti tal-ikel fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa (B7-0333/2013)

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI, IMCO

4) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar:

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union - (CES 1566-2013) (Dan it-titlu jeżisti biss bl-Ingliż)

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Rapport Speċjali Nru°1/2013: "L-appoġġ tal-UE lill-industrija tal-ipproċessar atal-ikel kien effettiv u effiċjenti fiż-żieda tal-valur lill-prodotti agrikoli?"

Rapport Speċjali Nru°2/2013: "Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka?"

Rapport Speċjali Nru°4/2013: "Kooperazzjoni tal-UE mal-Eġittu fil-Qasam tal-Governanza " (attwalment dan id-dokument mhuwiex disponibbli fil-lingwi kollha)

Rapport Speċjali Nru°7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers ?" (attwalment dan id-dokument mhuwiex disponibbli fil-lingwi kollha)

7) mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data:

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur: 'Cyber Security Strategy of the European Union : an Open, Safe and Secure Cyberspace', and on the Commission proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union (attwalment dan id-dokument mhuwiex disponibbli fil-lingwi kollha)

8) mill-aġenziji u korpi oħrajn tal-Unjoni
(ċerti titoli mhumiex attwalment disponibbli fil-lingwi kollha)

Aġenzija tal-Unjoni għad-Drittijiet Fundamentali

FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
EEA Annual Report 2012

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
Annual Report 2012 of the EIOPA

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
ECDC Annual Report of the Director 2012

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76 - 2012

Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni
EASA 2012 Annual General Report

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
ESMA's 2012 Annual Report

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

Kumitat tar-Reġjuni

- Il-Kumitat tar-Reġjuni iddeċieda li ma joħroġ bl-ebda opinjoni dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2027/97 dwar ir-responsabbilità ta' trasportaturi bl-ajru, fejn jidħol it-trasport bl-ajru tal-passiġġieri u l-bagalji tagħhom (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Parlament dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 10/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat tal-Baġits eżamina l-proposta tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2013 tal-Ombudsman Ewropew u ddeċieda li ma joġġezzjonax.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew informa l-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja informat l-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2013, 3/2013 u 4/2013.

°
° ° °

Informazzjoni baġitarja oħra

Bi qbil mal-Artikolu 64 tar-Regolament li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza u l-Artikolu 83 tar-Regolament Finanzjarju tiegħu, l-Awtorità bagħtet il-kontijiet definittivi tagħha għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 13(7) tar-Regolament (KE) Nru°1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) kif ukoll l-Uffiċċju, il-Korp bagħat il-kontijiet tiegħu għas-sena finanzjarja 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 40(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-Frontex, dan tal-aħħar bagħat ir-rapport annwali tiegħu tal-attivitajiet 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 96(5) tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija bagħtet ir-rapport tagħha dwar il-miżuri adottati wara l-osservazzjonijiet u r-rimarki li saru mill-Parlament Ewropew fil-qafas tal-proċedura ta' kwittanza 2011 rigward din l-aġenzija.

Bi qbil mal-Artikolu 83 tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija bagħtet il-kontijiet definittivi tagħha għas-sena finanzjarja 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 72(5) tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija bagħtet ir-rapport annwali tagħha dwar l-attivitajiet interni tal-awditjar għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 83(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija tal-Unjoni għad-Drittijiet Fundamentali, l-Aġenzija bagħtet il-kontijiet definittivi tagħha għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 40(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, l-Aġenzija bagħtet ir-rapport annwali tal-attivitajiet tagħha għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 12a u l-Artikolu 40(1) tar-Regolament li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali, il-CEDEFOP bagħat ir-rapport annwali tal-attivitajiet tiegħu għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 40 tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea, iċ-Ċentru bagħat ir-rapport annwali tal-attivitajiet tiegħu għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 72(5) tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea, iċ-Ċentru bagħat ir-rapport tiegħu dwar l-awditjar magħmul mis-Servizz tal-awditjar intern tal-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 40 tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol , l-Aġenzija bagħtet ir-rapport annwali tagħha għall-2012.

Bi qbil mal-Artikolu 83 tar-Regolament Finanzjarju tal-Eurojust, dan tal-aħħar bagħat ir-rapport tiegħu dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 148 tar-Regolament Finanzjarju, l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi bagħat bagħat ir-rapport annwali tal-kontijiet tiegħu għas-sena finanzjarja 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 40(2) tar-Regolament Finanzjarju FCH JU, dan tal-aħħar bagħat ir-rapport tal-attivitajiet annwali tiegħu għas-sena finanzjarja 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 148(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Awdituri bagħtet il-kontijiet annwali tagħha għas-sena finanzjarja 2012.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Is-sitwazzjoni f'Ġibuti

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar Ġibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Ġibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė u Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni f'Ġibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika ta' Ġibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing u Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Ġibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella u Antigoni Papadopoulou f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni f'Ġibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar in-Niġerja (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa u Jarosław Leszek Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar in-Niġerja (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella u Pino Arlacchi f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja ((2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė u Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt u Raimon Obiols f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


5. Il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (President tal-Kunsill Ewropew) u José Manuel Barroso għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Joseph Daul, Philip Claeys Membru mhux affiljat, u Gay Mitchell.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz u Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, dwar il-proċedura "catch the eye", Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda u Jan Kozłowski.

Interventi ta': José Manuel Barroso u Herman Van Rompuy.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.50)


6. Analiżi tal-Presidenza Irlandiża, inkluż il-ftehim tal-QFP (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi tal-Presidenza Irlandiża, inkluż il-ftehim tal-QFP (2012/2799 (RSP))

Enda Kenny (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness u Eider Gardiazábal Rubial.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti u Franz Obermayr.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Interventi ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Enda Kenny.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. L-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew

(votazzjoni bi skrutinju sigriet)

Il-President iddikjara li huwa infurmat dwar il-kandidaturi li ġejjin:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Żewġ kandidaturi oħra ġew iddikjarati inammissibbli).

Huwa fakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 204(5) tar-Regoli ta' Proċedura u avża li se ssir b'votazzjoni elettronika sigrieta.

Jiddikjara li l-kundizzjonijiet tal-elezzjoni kienu sodisfati billi aktar minn nofs il-Membri kienu preżenti.

Saret il-votazzjoni.

votanti:: 713

poloz vojta jew imħassra: 78

voti mitfugħa: 635

maġġoranza meħtieġa: 318

(Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti).

Huma ġabru:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Il-President iddikjara li l-ebda kandidat ma akkwista l-maġġoranza tal-votazzjoni u li kienet neċessarja li ssir votazzjoni għat-tieni darba. Din se tkun organizzata għada l-Erbgħa fil-11h30.

Il-kandidati li xtaqu jirtiraw il-kandidatura tagħhom iridu jagħmlu dan bil-miktub u jindirizzaw ittra lill-President, għall-attenzjoni tal-assistent Segretarju Ġenerali fl-uffiċċju LOW R00101.

L-iskadenza għall-irtirar tal-kandidatura hija ffissata għat-20.00 tal-lejla.

Interventi

Bogusław Sonik, qabel il-bidu tal-votazzjoni.


7.2. Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea. [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0287)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0287)

Interventi

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni), wara l-votazzjoni.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President


8. Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp GUE/NGL, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat għall-Affarijiet Barranin: Nikola Vuljanić.


9. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

9.1. Il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil ċerti Stati Membri jirratifikaw, jew jaċċedu għall-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari tal-21 ta' Mejju 1963, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, u biex jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli interni rilevanti tal-liġi tal-Unjoni [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Alajos Mészáros għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0288)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.2. L-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0289)


9.3. Il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika Esterna tal-UE dwar l-Avjazzjoni – Nindirizzaw l-Isfidi tal-Futur [2012/2299(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0290)


9.4. L-aġenziji ta' kreditu għall-esportazzjoni tal-Istati Membri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-ewwel rapport annwali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet tal-Aġenziji ta' Kreditu għall-Esportazzjoni tal-Istati Membri [2012/2320(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0291)


9.5. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Marine Le Pen (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen [2012/2325(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0292)

Interventi

Bruno Gollnisch, qabel il-votazzjoni.


9.6. L-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea (FE) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0293)


9.7. Il-kontroll mill-Istat tal-port ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/16/KE dwar il-kontroll mill-Istat tal-port [2012/0062(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0294)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0294)


9.8. Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson (President tal-Kumitat TRAN), ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva tali proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


9.9. Spezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2000/30/KE [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson (President tal-Kumitat TRAN), ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva tali proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


9.10. It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom ***I (votazzjoni)

rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson (President tal-Kumitat TRAN), ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva tali proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


9.11. Sustanzi ta' prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE rigward sustanzi ta’ prijorità fil-qasam tal-politika dwar l-ilma [2011/0429(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0298)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0298)


9.12. Ċertu kategoriji ta' Għajnuna Statali orizzontali, u servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru994/98 tas-7ta'Mejju1998 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli92 u 93 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għal ċertu kategoriji ta' Għajnuna mill-Istat orizzontali u r-Regolament (KE) Nru1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23ta’Ottubru2007 dwar servizzi pubbliċi tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0299)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0299)


9.13. Tkabbir Blu - It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar Tkabbir Blu – It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE [2012/2297(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0300)


9.14. Il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi [2012/2321(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0301)


9.15. Bijoekonomija għall-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar l-innovazzjoni għal tkabbir sostenibbli: bijoekonomija għall-Ewropa [2012/2295(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0302)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková u Charles Tannock

Rapport Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock u Daniel Hannan

Rapport Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins u Hannu Takkula

Rapport Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne u Hannu Takkula

Rapport Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds u Hannu Takkula

Rapport Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch u Seán Kelly

Rapport Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan u Miroslav Mikolášik

Rapport Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk u Seán Kelly

Rapport Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik u Seán Kelly

Rapport Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková u Miroslav Mikolášik


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija [2012/2130(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) u Viktor Orbán (Il-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Ungerija).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' József Szájer, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Lajos Bokros f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' András Gyürk, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Il-President irreaġixxa fir-rigward ta' dan tal-aħħar), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt għal fatt personali wara l-intervent tal-kelliem preċedenti (Il-President fakkar fid-deċiżjonijiet li kienu l-bażi tad-dibattitu), József Szájer biex iwieġeb lil Guy Verhofstadt, (Il-President ikkonferma l-proposti ta' Guy Verhofstadt u wara fakkar biex iżomm l-ordni József Szájer dwar ftit mill-proposti li saru minn dan tal-aħħar, meqjusa inaċċettabbli), József Szájer biex jiċċara l-interventi preċedenti tiegħu (Il-President fakkar mill-ġdid biex ikun hemm l-ordni),Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Il-President ikkonferma l-leġittimità demokratika tar-rapport Tavares) u mill-ġdid Kinga Gál li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, dwar l-intervent preċedenti, u Jacek Protasiewicz, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Michael Cashman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u Viktor Orbán.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, u Rui Tavares.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 3.7.2013.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President


14. Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija (2013/2693 (RSP))

Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Evgeni Kirilov u Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Dimitar Stoyanov, u Filiz Hakaeva Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Slavi Binev f'isem il-Grupp EFD, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler u Milan Zver.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, u Metin Kazak.

Interventi ta': Viviane Reding u Vytautas Leškevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Corrigendum (P6_TA(2009)0360(COR01)) tħabbar fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 9 tal- Minuti ta' 1.7.2013).

Billi ma kien hemm l-ebda tressiq għal votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (l-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura), dan il-corrigendum tqies bħala approvat.


16. L-għargħar reċenti fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-għargħar reċenti fl-Ewropa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Richard Seeber f'isem il-Grupp PPE, Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D, Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, Miloslav Ransdorf f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid u Zofija Mazej Kukovič.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová u Karin Kadenbach.

Intervent ta': Kristalina Georgieva.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR, dwar l-għargħar fil-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali, fl-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja u s-Slovakkja (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-għargħar fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon u Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D, dwar l-għargħar reċenti fl-Ewropa (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-għargħar fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller u Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, dwar l-għargħar reċenti fl-Ewropa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-għargħar fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


17. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp PPE:

Kumitat AFET: Davor Ivo Stier

Kumitat BUDG: Andrej Plenković

Kumitat ENVI: Dubravka Šuica

Kumitat ECON: Ivana Maletić

Kumitat AFCO: Zdravka Bušić

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


18. L-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anne E. Jensen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz u Markus Ferber.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş u Monika Flašíková Beňová.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Anni Podimata.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


19. Liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet depożitarji, il-politiki ta’ remunerazzjoni u s-sanzjonijiet [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, Arlene McCarthy f'isem il-Grupp S&D, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt u Theodor Dumitru Stolojan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sergio Gaetano Cofferati u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Michel Barnier u Sven Giegold.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


20. Riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar ir-riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE [2013/2021(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş u Herbert Dorfmann.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda u Seán Kelly.

Interventi ta': Michel Barnier u Arlene McCarthy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


21. Investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tamás Deutsch f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Cornelis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bart Staes, Michael Theurer u Marta Andreasen.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Janusz Władysław Zemke.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Ingeborg Gräßle.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


22. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi - Il-qafas ta' kontroll intern integrat (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2011 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi [2012/2285(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Rapport dwar il-Qafas ta’ Kontroll Intern Integrat [2012/2291(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan u Andrea Češková ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Theodoros Skylakakis f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam f'isem il-Grupp EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch u Zigmantas Balčytis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki u Angelika Werthmann.

Interventi ta': Algirdas Šemeta, Derek Vaughan u Andrea Češková.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 3.7.2013 u punt 8.12 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


23. Theddid serju transkonfinali għas-saħħa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar theddid serju transkonfinali għas-saħħa [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête u Erik Bánki.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Petru Constantin Luhan.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Gilles Pargneaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal- Minuti ta' 3.7.2013.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 514.511/OJME).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Elezzjoni tal-Ombudsman

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza