Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

2. Ημερήσια διάταξη
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του Κανονισμού και κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, Ο Πρόεδρος προτείνει να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης η συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο (άρθρο 122 του Κανονισμού) (σημείο 148 της ΗΔ), μετά την απόφαση να διοργανωθεί συζήτηση για το ίδιο θέμα αυτό το απόγευμα (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.7.2013).

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος εκφράζει την επιθυμία να διατηρηθεί το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Κανονισμός δεν επιτρέπει να διοργανωθούν δύο συζητήσεις μέσα στην ίδια εβδομάδα για το ίδιο θέμα. Προτείνει ως εκ τούτου η συζήτηση της Πέμπτης να έχει τίτλο "Κίνδυνοι από τις εξελίξεις στην Αίγυπτο".

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου