Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg

2. Föredragningslista
CRE

I enlighet med artikel 140.2 i arbetsordningen och efter samråd de politiska grupperna, förslog talmannen att man skulle stryka torsdagens debatt om situationen för det civila samhället i Egypten från föredragningslistan (artikel 122 i arbetsordningen) (punkt 148 i föredragningslistan), eftersom man hade beslutat att hålla en debatt om samma ämne innevarande eftermiddag (punkt 14 i protokollet av den 1.7.2013).

Talare: Hannes Swoboda för S&D-gruppen ville att punkten skulle behållas på föredragningslistan. Talmannen erinrade om att det enligt arbetsordningen inte är tillåtet att hålla två likadana debatter under samma vecka om samma ämne. Han förslog därför att torsdagens debatt skulle kallas för "Risker i samband med situationen i Egypten".

Parlamentet godkände detta förslag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy