Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

3. Ingekomen stukken

Van de Commissie (artikel 314 (VEU)):

- Ontwerp van algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

ten principale: BUDG
advies: alle commissies

Juridische mededeling - Privacybeleid