Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg

3. Depunere de documente

Document depus de Comisie (articolul 314 din TFUE):

- Proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 (COM(2013)0450) - 2013/2145(BUD))

fond: BUDG
aviz: toate comisiile

Aviz juridic - Politica de confidențialitate