Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Dokument från kommissionen (artikel 314 i EUF-fördraget):

- Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 (COM(2013)0450) - 2013/2145(BUD))

ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: samtliga utskott

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy