Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg

4. Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 iulie 2013. (punctul 6 al PV din 2.7.2013).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013);

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen şi Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013);

- Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM – declarația Consiliului și Comisiei (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013);

- Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013);

- Joseph Daul, Alain Lamassoure şi Jean-Luc Dehaene, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda şi Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D, referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020 (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Vot: punctul 6.2 al PV din 3.7.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate