Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0225/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0225/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

8.1. Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Eυρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0308)

Παρεμβάσεις
Michael Theurer, πρόεδρος της επιτροπής CONT, πριν από τις ψηφοφορίες, για να ζητήσει διευκρινίσεις σε ορισμένες πληροφορίες που στάλθηκαν στους βουλευτές από τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου