Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0125/2013

Ingediende teksten :

A7-0125/2013

Debatten :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Stemmingen :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Stemverklaringen
PV 15/04/2014 - 8.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

8.2. Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaardertaken, beloningsbeleid en sancties betreft [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, rapporteur, voert het woord om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement voor te stellen de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid