Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0168(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0125/2013

Ingivna texter :

A7-0125/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg

8.2. Lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, föredragande, föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy