Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0046/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0046/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/12/2013 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

8.3. Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, εισηγητής, για να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση με ΗΨ (370 υπέρ, 312 κατά και 16 αποχές). Συνεπώς, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου