Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0046/2013

Ingediende teksten :

A7-0046/2013

Debatten :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Stemverklaringen
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Stemverklaringen
PV 10/12/2013 - 7.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

8.3. Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, rapporteur, voert het woord om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement voor te stellen de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen.

Bij ES (370 voor, 312 tegen, en 16 onthoudingen) stemt het Parlement in met dit voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid