Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0319/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 16

Hlasování :

PV 03/07/2013 - 8.9

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0316

Zápis
Středa, 3. července 2013 - Štrasburk

8.9. Nedávné záplavy v Evropě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 a B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0319/2013

(nahrazující B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 a B7-0324/2013):

předložen těmito poslanci:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller a Tamás Deutsch za skupinu PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez a Eric Andrieu za skupinu S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout a Nikos Chrysogelos za skupinu Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0316)

Právní upozornění - Ochrana soukromí