Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2683(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0319/2013

Debatten :

PV 02/07/2013 - 16

Stemmingen :

PV 03/07/2013 - 8.9

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0316

Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

8.9. Recente overstromingen in Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 en B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0319/2013

(ter vervanging van B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 en B7-0324/2013):

ingediend door de volgende leden:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller en Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez en Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout en Nikos Chrysogelos, namens de Verts/ALE-Fractie,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Jiří Maštálka en Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0316)

Juridische mededeling - Privacybeleid