Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2683(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0319/2013

Debaty :

PV 02/07/2013 - 16

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0316

Protokół
Środa, 3 lipca 2013 r. - Strasburg

8.9. Niedawne powodzie w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 i B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0319/2013

(zastępujący B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 i B7-0324/2013):

złożony przez następujących posłów:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller i Tamás Deutsch w imieniu grupy PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez i Eric Andrieu w imieniu grupy S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout i Nikos Chrysogelos w imieniu grupy Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,

Jiří Maštálka i Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0316)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności