Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2683(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0319/2013

Dezbateri :

PV 02/07/2013 - 16

Voturi :

PV 03/07/2013 - 8.9

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0316

Proces-verbal
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg

8.9. Inundaţiile recente din Europa (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 şi B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0319/2013

(care înlocuieşte B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 şi B7-0324/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller şi Tamás Deutsch, în numele Grupului PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez şi Eric Andrieu, în numele Grupului S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout şi Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Jiří Maštálka şi Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0316)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate