Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2021(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0231/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0231/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 20
CRE 02/07/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0317

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

8.10. Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ [2013/2021(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0317)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου