Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lipca 2013 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali przed głosowaniem Marek Henryk Migalski i Hannes Swoboda.

8. Głosowanie (ciąg dalszy)
CRE

8.1. Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***II (głosowanie)

8.2. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ***I (głosowanie)

8.3. Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I (głosowanie)

8.4. Poważne transgraniczne przypadki zagrożenia zdrowia ***I (głosowanie)

8.5. Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (głosowanie)

8.6. Przyjęcie euro przez Łotwę w dniu 1 stycznia 2014 r. (głosowanie)

8.7. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (głosowanie)

8.8. Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (głosowanie)

8.9. Niedawne powodzie w Europie (głosowanie)

8.10. Reforma struktury unijnego sektora bankowego (głosowanie)

8.11. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

8.12. Zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności