Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. července 2013 - Štrasburk

9. Vysvětlení hlasování
Doslovné záznamy

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Politická dohoda o víceletém finančním rámci - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan a Seán Kelly

doporučení pro druhé čtení Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

zpráva Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne a Zbigniew Ziobro

zpráva Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne a Diane Dodds

zpráva Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias a Daniel Hannan

Bezpečnost silničního provozu - B7-0318/2013

Roberta Angelilli a Diane Dodds

zpráva Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman a László Tőkés

Nedávné záplavy v Evropě - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro a Diane Dodds

zpráva Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock a Ewald Stadler

zpráva Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan a Diane Dodds

Právní upozornění - Ochrana soukromí