Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. julij 2013 - Strasbourg

9. Obrazložitve glasovanja
Dobesedni zapis

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Politični sporazum o večletnem finančnem okviru - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan in Seán Kelly

Priporočilo za drugo obravnavo Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Poročilo: Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne in Zbigniew Ziobro

Poročilo: Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne in Diane Dodds

Poročilo: Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias in Daniel Hannan

Varnost v cestnem prometu - B7-0318/2013

Roberta Angelilli in Diane Dodds

Poročilo: Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman in László Tőkés

Nedavne poplave v Evropi - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro in Diane Dodds

Poročilo: Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock in Ewald Stadler

Poročilo: Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan in Diane Dodds

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov