Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan och Seán Kelly

Andrabehandlingsrekommendation Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Betänkande Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne och Zbigniew Ziobro

Betänkande Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne och Diane Dodds

Betänkande Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias och Daniel Hannan

Trafiksäkerhet - B7-0318/2013

Roberta Angelilli och Diane Dodds

Betänkande Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman och László Tőkés

Den senaste tidens översvämningar i Europa - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro och Diane Dodds

Betänkande Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock och Ewald Stadler

Betänkande Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan och Diane Dodds

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy