Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 14.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

11. Lukning af det nationale græske radio-tv-selskab (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Lukning af det nationale græske radio-tv-selskab (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (Rådets formand) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Theodoros Skylakakis for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Niki Tzavela, Ewald Stadler, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Kriton Arsenis og Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos og Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati og Ivo Belet.

Forhandlingen blev afbrudt her.

(Fortsættelse af forhandlingen punkt 13 i protokollen af 3.7.2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik