Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 14.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

11. Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Theodoros Skylakakis ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niki Tzavela, sitoutumaton Ewald Stadler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kriton Arsenis ja Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos ja Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati ja Ivo Belet.

Keskustelu keskeytettiin tässä vaiheessa.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 13).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö