Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. srpnja 2013. - Strasbourg

(Sjednica je prekinuta u 14:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

11. Zatvaranje grčke javne državne televizije (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: zatvaranje grčke javne državne televizije (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jean-Paul Gauzès u ime kluba PPE, Theodoros Skylakakis u ime kluba ALDE, Daniel Cohn-Bendit u ime kluba Verts/ALE koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba u ime kluba ECR koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis u ime kluba GUE/NGL koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos u ime kluba EFD koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Niki Tzavela, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Kriton Arsenis i Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Georgios Koumoutsakos i Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati i Ivo Belet.

Rasprava je prekinuta na ovoj točki.

(Nastavak rasprave, točka 13. zapisnika od 3.7.2013.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti