Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - Strasbūras

(Posėdis sustabdytas 14.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

11. Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymas (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Theodoros Skylakakis ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Papanikolaou pateiktą klausimą), Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Papanikolaou pateiktą klausimą), Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pateiktą klausimą), Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Niki Tzavela pateiktą klausimą), nepriklausomas Parlamento narys Ewald Stadler (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Kriton Arsenis ir Rebecca Harms pateiktus klausimus), Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ewald Stadler pateiktą klausimą), Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Koumoutsakos ir Jean-Marie Cavada pateiktus klausimus), Theodor Dumitru Stolojan (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Niki Tzavela pateiktą klausimą), Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Victor Boştinaru pateiktą klausimą), Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati ir Ivo Belet.

Tuo metu diskusijos buvo nutrauktos.

(Diskusijų tęsinys, 14 punktas).

Teisinė informacija - Privatumo politika