Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 3. jūlijs - Strasbūra

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

11. Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (2013/2684(RSP)).

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Theodoros Skylakakis ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Niki Tzavela, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Kriton Arsenis un Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Georgios Koumoutsakos un Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati un Ivo Belet.

Tajā brīdī debates tika pārtrauktas.

(Debašu turpinājumu skatīt 3.7.2013. protokola 13. punktā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika