Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 14.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

11. Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Niki Tzavela, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Kriton Arsenis a Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Georgios Koumoutsakos a Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati a Ivo Belet.

V tomto bode bola rozprava prerušená.

(Pokračovanie rozpravy bod 13 zápisnice zo dňa 3.7.2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia