Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

11. Stängning av det statliga radio- och tv-bolaget i Grekland (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Stängning av det statliga radio- och tv-bolaget i Grekland (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Theodoros Skylakakis för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Niki Tzavela, Ewald Stadler, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Kriton Arsenis och Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Georgios Koumoutsakos och Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati och Ivo Belet.

Debatten avbröts i detta skede.

(För fortsättningen på debatten: se punkt 13 i protokollet av den 3.7.2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy