Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург

13. Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

(Начало на разискването: точка 11 от протокола от 3.7.2013 г.)

Изявления на Съвета и на Комисията: Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (2013/2684(RSP))

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Licia Ronzulli, Sophocles Sophocleous, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Vytautas Leškevičius.

Изказа се Doris Pack, за да възрази срещу обидното изказване на Paul Murphy относно тройката (Председателят я подкрепи).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност