Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

13. Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (2013/2684(RSP)) (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013)

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Licia Ronzulli, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Vytautas Leškevičius.

Παρεμβαίνει η Doris Pack, διαμαρτυρόμενη για την προσβλητική δήλωση του Paul Murphy σχετικά με την Τρόικα (Η Πρόεδρος τής δίνει δίκαιο).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου