Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0336/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Hlasování :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0322

Zápis
Středa, 3. července 2013 - Štrasburk

14. Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování a dopady na soukromí občanů EU (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování a dopady na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Dimitrios Droutsas za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Graham Watson, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin nezařazený, Axel Voss, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer a Georgios Papanikolaou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola a Bernd Lange.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous a Ivo Vajgl.

Vystoupili: Viviane Reding a Vytautas Leškevičius.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o programu Národní bezpečnostní agentury USA určenému ke sledování, sledovacích subjektech a programech v různých členských státech a jejich dopadu na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber a Véronique Mathieu Houillon za skupinu PPE o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských státech a jejich dopadu na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope za skupinu ECR o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA a sledovacích subjektech v různých členských státech (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o programu Národní bezpečnostní agentury USA určenému ke sledování, sledovacích subjektech a programech v různých členských státech a jejich dopadu na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer a Gianni Vattimo za skupinu ALDE o programu sledování prováděném americkou Agenturou pro národní bezpečnost, orgánech provádějících sledování v různých členských státech a dopadu jejich činnosti na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume za skupinu S&D o programu sledování prováděném americkou Agenturou pro národní bezpečnost, orgánech provádějících sledování v různých členských státech a dopadu této činnosti na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 4.7.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí