Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2682(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0336/2013

Forhandlinger :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0322

Protokol
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg

14. Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (Rådets formand) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Dimitrios Droutsas for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Graham Watson, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, løsgænger, Axel Voss, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer og Georgios Papanikolaou.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola og Bernd Lange.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous og Ivo Vajgl.

Talere: Viviane Reding og Vytautas Leškevičius.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder og overvågningsprogrammer i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber og Véronique Mathieu Houillon for PPE-Gruppen, om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram og overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater samt indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram og overvågningsorganer i forskellige medlemsstater (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram, overvågningsorganer og overvågningsprogrammer i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer og Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen, om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på privatlivets fred for EU-borgere (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram og overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 4.7.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik