Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2682(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0336/2013

Debatten :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Stemmingen :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0322

Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

14. Amerikaanse NSA-controleprogramma´s, controle-instanties in diverse lidstaten en impact op de privacy van EU-burgers (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Amerikaanse NSA-controleprogramma´s, controle-instanties in diverse lidstaten en impact op de privacy van EU-burgers (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Dimitrios Droutsas, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Axel Voss, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer en Georgios Papanikolaou.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola en Bernd Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous en Ivo Vajgl.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Vytautas Leškevičius.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de toezichtprogramma's van de NSA in de VS, medewerking van IT-bedrijven, nationale inlichtingendiensten en de gevolgen voor de privacy van EU-onderdanen (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber en Véronique Mathieu Houillon, namens de PPE-Fractie, over het toezichtprogramma van de National Security Agency in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en de gevolgen voor de privacy van EU-onderdanen (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, over het toezichtprogramma van de National Security Agency in de VS en toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties en toezichtprogramma's in verschillende lidstaten en de gevolgen voor de privacy van EU-onderdanen (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer en Gianni Vattimo, namens de ALDE-Fractie, over de toezichtprogramma's van de NSA in de VS, medewerking van IT-bedrijven, nationale inlichtingendiensten en de gevolgen voor de privacy van EU-onderdanen (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, over de toezichtprogramma's van de Nationale Veiligheidsinstantie (NSA) van de VS, de toezichtsinstanties in verscheidene lidstaten en de gevolgen voor de privacy van EU-onderdanen (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 4.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid