Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2682(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0336/2013

Debaty :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0322

Protokół
Środa, 3 lipca 2013 r. - Strasburg

14. Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Dimitrios Droutsas w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jörga Leichtfrieda, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Axel Voss, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Claude Moraes, Sarah Ludford, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marca Tarabellę, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Sophię in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Licię Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez LiisęJaakonsaari, Fiorello Provera, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Evę Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer oraz Georgios Papanikolaou.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola i Bernd Lange.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous i Ivo Vajgl.

Głos zabrali: Viviane Reding i Vytautas Leškevičius.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, programów inwigilacji i służb bezpieczeństwa w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber i Véronique Mathieu Houillon w imieniu grupy PPE, w sprawie programu inwigilacji amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich i wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA i służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, służb i programów wywiadowczych w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer i Gianni Vattimo w imieniu grupy ALDE, w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 4.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności