Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0336/2013

Dezbateri :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Voturi :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0322

Proces-verbal
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg

14. Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Dimitrios Droutsas, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Graham Watson, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, neafiliat, Axel Voss, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer şi Georgios Papanikolaou.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola şi Bernd Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous şi Ivo Vajgl.

Au intervenit: Viviane Reding şi Vytautas Leškevičius.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele și programele de supraveghere ale diferitelor state membre și la impactul lor asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber şi Véronique Mathieu Houillon, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de supraveghere al Agenției naționale de securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA și la organismele de supraveghere din diferitele state membre (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele și programele de supraveghere ale diferitelor state membre și la impactul lor asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer şi Gianni Vattimo, în numele Grupului ALDE, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 4.7.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate