Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0336/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0322

Zápisnica
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg

14. Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Dimitrios Droutsas v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Graham Watson, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Axel Voss, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer a Georgios Papanikolaou.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola a Bernd Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous a Ivo Vajgl.

Vystúpili: Viviane Reding a Vytautas Leškevičius.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber a Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE, o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA a orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer a Gianni Vattimo v mene skupiny ALDE o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 4.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia