Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0336/2013

Debatter :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0322

Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg

14. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Dimitrios Droutsas för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Graham Watson, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, grupplös, Axel Voss, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer och Georgios Papanikolaou.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola och Bernd Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous och Ivo Vajgl.

Talare: Viviane Reding och Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber och Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer och Gianni Vattimo för ALDE-gruppen, om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 4.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy