Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург

15. Дневен ред

Съгласно член 140, параграф 2 от Правилника за дейността, Председателят предложи оттеглянето от дневния ред за четвъртък на разискването относно рисковете във връзка с развитието на положението в Египет (точка 148 от дневния ред).

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Правна информация - Политика за поверителност