Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

15. Ημερήσια διάταξη

Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του Κανονισμού, Ο Πρόεδρος προτείνει να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης η συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο (σημείο 148 της ΗΔ).

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση αυτή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου