Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

15. Agenda

Overeenkomstig artikel 140, lid 2, van het Reglement stelt de Voorzitter voor het debat over de risico's van de recente ontwikkelingen in Egypte (punt 148 OJ) van de agenda van donderdag te schrappen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Juridische mededeling - Privacybeleid