Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. července 2013 - Štrasburk

16. Situace v Egyptě (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Egyptě (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení za Catherine Ashtonovou (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, a Franz Obermayr nezařazený.

Vystoupil Vytautas Leškevičius.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David a Roberta Angelilli za skupinu PPE o situaci v Egyptě (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o situaci v Egyptě (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala a Joanna Senyszyn za skupinu S&D o situaci v Egyptě (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR o situaci v Egyptě (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o situaci v Egyptě (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein a Hannu Takkula za skupinu ALDE o Egyptě (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.14 zápisu ze dne 4.7.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí