Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. srpnja 2013. - Strasbourg

16. Stanje u Egiptu (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: stanje u Egiptu (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime kluba PPE, Véronique De Keyser u ime kluba S&D, Marietje Schaake u ime kluba ALDE, Judith Sargentini u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Willy Meyer u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder u ime kluba EFD i Franz Obermayr, nezavisni zastupnik.

Govorio je Vytautas Leškevičius.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David i Roberta Angelilli u ime kluba PPE o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala i Joanna Senyszyn u ime kluba S&D o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan u ime kluba ECR o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos i Malika Benarab-Attou u ime kluba Verts/ALE o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein i Hannu Takkula u ime kluba ALDE o Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.14. zapisnika od 4.7.2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti