Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

16. Situatie in Egypte (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Egypte (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, en Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala en Joanna Senyszyn, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie over de situatie in Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.14 van de notulen van 4.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid