Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg

16. Situácia v Egypte (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD a Franz Obermayr – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Vytautas Leškevičius.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala a Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE o Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 4.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia